Nedělní texty od Paulínek
29. 11. 2013 23:08
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, advent

Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána.Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.Viz Mt 24,37-44 E-vangelium on…


22. 11. 2013 15:05

Posmívali se mu: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“ Viz Lk 23,35b-43 E-vangelium on-life Zachraň se... zachraň sám sebe – zaznívá v dnešním evangeliu až třikrát v různých obměnách a z různých…


15. 11. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení...? (...)Trpělivostí zachráníte svou duši. Viz Lk 21,5-19 E-vangelium on-life Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení...? Posluchači očekávají od Ježíše odpověď, avšak on jim nedává odpovědi.…


8. 11. 2013 8:12
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, nedele, mezidobi

...že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Pána „Bohem Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“Viz Lk 20,27-38 E-vangelium…


1. 11. 2013 14:46
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.Viz Lk 19,1-10 E-vangelium on-lifeZacheus...byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše… Postavení ani bohatství nejsou schopné naplnit nejhlubší lidskou touhu – touhu po Bohu.…


26. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník...Viz Lk 18,9-14 E-vangelium on-life „Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil… Celník zůstal stát vzadu.“ O farizejovi Ježíš neříká, že by se postavil dopředu. Jen o…


19. 10. 2013 21:43
Rubrika: Nezařazené

Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat...Viz Lk 18,1-8 E-vangelium on-lifeJe třeba stále se modlit…– Modlitba není činnost, která by střídala jiné činnosti, ale klima, v kterém se má odehrávat každá…


13. 10. 2013 0:48
Rubrika: Nezařazené

„Kde je těch devět? [...] Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“Viz Lk 17,11-19 E-vangelium on-life Ježíš kráčí do Jeruzaléma, tedy tam, kde se má dovršit dílo vykoupení. On udává správný směr všem našim cestám. Malomocní mu jdou naproti – to znamená…


5. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ [...] ... až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: „Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.“ Viz Lk 17,5-10


8. 6. 2013 15:54
Rubrika: Nezařazené

Jednoho dne onemocněl syn vdovy, u které Eliáš bydlel. Jeho nemoc byla tak těžká, že vydechl duši. Tu řekla matka Eliášovi: „Co mi chceš, muži Boží? Přišels ke mně, abys mně připomněl mou vinu a usmrtil mi syna?“ Eliáš odpověděl: „Dej mi svého syna…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka