Nedělní texty od Paulínek

Archiv Prosinec 2014

31. 12. 2014 12:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, vánoce, Maria

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno…


27. 12. 2014 22:51
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, vánoce

Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně... Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo,…


24. 12. 2014 14:51
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, vánoce

Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj,hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: „Bůh tvůj kraluje!“ Slyš! Tvoji strážní pozdvihují hlas... Viz Iz 52,7-101. čtení mše ve dne Liturgi@ on…


20. 12. 2014 22:05
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, advent

4. neděle adventní Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě. Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob, a upevním jeho království. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé…


13. 12. 2014 15:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, advent

3. neděle adventní Duch Páně, duch Hospodinův je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto.…


8. 12. 2014 0:03
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, Maria, panna-maria, slavnost

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat.Viz Lk 1,26-38 E-vangelium on-life Většinou nás při běžném čtení žene…


6. 12. 2014 14:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, advent

2. neděle adventní Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost, vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy. Hlas volá: „Na poušti připravte…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka