Nedělní texty od Paulínek

Archiv Říjen 2009

25. 10. 2009 19:39
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák - Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!" [...] Ježíš se ho zeptal:…


16. 10. 2009 19:44
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme." Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?" Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé…


10. 10. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?" ... Ježíš na něho pohleděl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej…


5. 10. 2009 11:35
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?" Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se."Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka