Nedělní texty od Paulínek

Rozvod

5. 10. 2009 11:35
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?" Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se."Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz!"

 

Viz Mk 10,2-16


E-vangelium on-life

Zdá se, že navzdory choulostivosti tématu, s nímž farizeové přicházejí za Ježíšem, se tentokrát situace mezi nimi příliš nevyhrocuje. Evangelista neuvádí, že by farizeové projevovali nesouhlas, nebo dokonce, že by začali snovat plány, jak Ježíše zahubit (viz např. Mk 3,1-6). Pouze učedníci žádají ještě jedno vysvětlení, které Ježíš ochotně podává. O farizejích se mlčí, ačkoli na jejich adresu zazněla Ježíšova poznámka o  tvrdosti srdce. Sledujeme-li však tento rozhovor pozorněji, zjistíme, že i když obě strany vyslovily svá stanoviska, ke skutečnému dialogu mezi farizeji a Ježíšem vlastně vůbec nedošlo. Při opravdovém dialogu musí obě strany mluvit o téže věci a být zajedno v pojmech. V opačném případě dojde k tomu, že jedni mluví o koze a druzí o voze. A to se stalo i mezi farizeji a Ježíšem.

Farizeové se ptají, smí-li se muž se ženou rozvést, a trvají na tom, že Mojžíš jim cosi dovolil. Ježíš se naopak o žádném dovolení nezmiňuje. Místo toho opakovaně mluví o přikázání. Ptá se: „ Co vám přikázal Mojžíš?" Nikoliv: „Co vám dovolil Mojžíš?" Z Ježíšových slov je tedy zřejmé, že Mojžíšovo ustanovení není dovolením rozvést se, ale přikázáním poskytnout ženě alespoň nějakou sociální záruku, když už pro tvrdost lidského srdce k rozvodu vůbec došlo. Samotný rozvod (ani z iniciativy muže ani z iniciativy ženy) však nikdy dovolen nebyl ani nebude. Tak to jasně vyplývá i z dodatečného vysvětlení učedníkům. Farizeové vůbec nebyli hloupí. Skutečnost, že nepožadovali žádné další vysvětlení, ba dokonce, že chtěli Ježíše přivést do úzkých, nasvědčuje tomu, že byli schopni pochopit, jak se věci mají. Nechtěli je ale nazvat pravým jménem a vyléčit se z  tvrdosti srdce. Nebyli však jediní postižení touto (zákeřnou) nemocí. Stejná diagnóza (které Ježíš v Markově evangeliu říká „sklerokardia") se v různých mutacích táhne stoletími a hojně se vyskytuje i v současnosti. Dnes se ji sice říká „politická korektnost", ale symptomy jsou podobné jako kdysi: bezcharakternost se nazývá flexibilitou, lhostejnost tolerancí, bezuzdnost svobodou, ukončení přerušením, zvrácenost jinakostí, bezohlednost asertivitou... atd. Samotné slovo cizoložství se už nemusí nahrazovat jiným, poněvadž je bezpečně uzamčeno v úzkém kontextu náboženské literatury. Bohužel ne proto, že by označovalo něco, co se už dávno nevyskytuje.


Jak papež vzpomíná na svou návštěvu v České republice: ZDE


© E-neděle
www.paulinky.cz
www.svatypavel.paulinky.cz

Příbuzné weby:

www.signaly.cz/neposeda

www.signaly.cz/annina


Zobrazeno 5041×

Komentáře

annina

Ad: "Mimoto myslím, že by bylo nelogické, kdyby Bůh zakazoval odluku, případně rozvod..." Chtěla bych upřesnit, jak používám pojem "rozvod". Podle katolické morálky se rozvod prostě nepřipouští. Nikdy. Platně uzavřené svátostné manželství prostě nelze rozvést. Lze v určitých - v komentářích naznačených případech přistoupit na odluku - ta však není zrušením manželství, není rozvodem, tudíž odloučení partneři nemůžou uzavřít další svátostný sňatek. Pak lze ještě anulovat manželství - tj. pro zevrubném prozkoumání dospět k závěru, že z nějakých důvodů nebylo uzavřené platně. Ale ani tuto situaci nelze označit termínem rozvod.

floweret

annina: právě ona anulace mi přijde poněkud křečovitým až farizejským řešením problému... Stačí si pozjišťovat, jaké okolnosti jsou k anulaci potřeba... Dále vyvstávají otázky, jako třeba pokud jsou z onoho manželství děti, tak to jsou děti nemanželské? A to, co manželé provozovali, bylo smilstvo? Pokud anulované manželství nikdy neplatilo, pak by na tyhle otázky měla být odpověď "ano".

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka