Nedělní texty od Paulínek

Archiv Listopad 2017

26. 11. 2017 10:16

Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu…


18. 11. 2017 17:06
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek......Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků...Viz Mt 25,14-30 (Foto: bp6316 flickr.com, CC) E-vangelium on-life Už dávno velmi dobře víme, jak podobenství o…


11. 11. 2017 22:36
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Viz Mt 25,1-13 (Foto: Duncan McNell flickr.com, CC) E-vangelium on-lifePodobenství o deseti pannách, které vzaly…


4. 11. 2017 21:51
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: „Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Viz Mt 23,1-12 (Foto: Lawrence OP…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka