Nedělní texty od Paulínek

Archiv Říjen 2017

28. 10. 2017 14:40
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Odpověděl mu: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe.“Viz Mt 22,34-40 (Foto: Tuquetu flickr.com, CC) E-vangelium on…


21. 10. 2017 22:19
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to,…


14. 10. 2017 20:50
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích:„Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít.“Viz Mt 22,1-14 (Foto: teodorpk flickr.com, cc…


8. 10. 2017 10:13
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Viz Mt 21…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka