Nedělní texty od Paulínek

Archiv Říjen 2015

24. 10. 2015 15:09
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák – Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby…


17. 10. 2015 19:05
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: [...] „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ [...] Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: […


10. 10. 2015 23:34
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak…


3. 10. 2015 15:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka