Nedělní texty od Paulínek

Archiv Prosinec 2011

24. 12. 2011 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: „Bůh tvůj kraluje!" Slyš! Tvoji strážní pozdvihují hlas... Viz Iz 52,7-10 1. čtení mše ve dne


18. 12. 2011 13:47
Rubrika: Nezařazené

Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel? [...] Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě. Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob, a upevním jeho království. Já mu budu otcem a on mi…


10. 12. 2011 0:00
Rubrika: Nezařazené

Duch Páně, duch Hospodinův je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto. Viz Iz 61,1-2a.10-11…


3. 12. 2011 0:00
Rubrika: Nezařazené

Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost, vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy. Hlas volá: „Na poušti připravte Hospodinovi cestu,…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka