Nedělní texty od Paulínek

Archiv Prosinec 2017

30. 12. 2017 14:03

Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně...Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo,…


25. 12. 2017 10:24

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.V něm byl život... Viz Jan 1,1-18 (Foto: bigoneep flickr.com, CC) E-vangelium on-life Jsme zvyklí…


16. 12. 2017 22:35
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, advent

Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Viz Jan 1,6-8.19-28 (Foto: Jack flickr.com, CC) E-vangelium on-lifeVe…


9. 12. 2017 14:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, advent

Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a při tom vyznávali své hříchy. Viz Mk 1,1-8 (Foto: dz…


3. 12. 2017 10:11
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, advent

Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde...Viz Mk 13,33-37 (Foto: Stephanie Kroos flickr.com, CC) E-vangelium on-life Až čtyřnásobná výzva k bdělosti v tak krátkém evangelním úryvku nás nutně musí iritovat. Kdyby na nás podobně…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka