Nedělní texty od Paulínek

Archiv Říjen 2014

24. 10. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých...Viz Mt 22,34-40 E-vangelium on-lifeJiž několik po sobě následujících neděl jsme svědky napjatých rozhovorů mezi Ježíšem a…


10. 10. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: „Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?“ On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: „Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do…


3. 10. 2014 8:48
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: »Kámen, který stavitelé…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka