Nedělní texty od Paulínek

Archiv Listopad 2012

1. 12. 2012 9:32
Rubrika: Nezařazené

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu. V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a…


17. 11. 2012 0:46
Rubrika: Nezařazené

V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Viz Mk 13,24-32


3. 11. 2012 0:02
Rubrika: Nezařazené

31. neděle v mezidobí Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: „První je toto: 'Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka