Nedělní texty od Paulínek

Archiv Listopad 2008

29. 11. 2008 10:09
Rubrika: Nezařazené

Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde Viz Mk 13,33-37


22. 11. 2008 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu…


15. 11. 2008 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek... ... Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků... Viz Mt 25,14-30


8. 11. 2008 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka