Nedělní texty od Paulínek

Archiv Prosinec 2009

27. 12. 2009 11:18
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Když ho rodiče uviděli, celí se zarazili... [...] Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Viz Lk 2,41-52 E-vangelium on-life Josef a Maria se celí zarazili, když našli chlapce Ježíše, jak sedí v chrámě uprostřed…


To

24. 12. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil! [...] Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Viz Lk 2,15-20 (mše za svítání) E-vangelium on-life V evangeliu slavnosti Narození Páně při mši svaté…


23. 12. 2009 19:03
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Viz Lk 1,39-45 E-vangelium on-life Právě v těch dnech, kdy jsou ulice přeplněny spěchajícími lidmi, je nám zvlášť sympatické evangelium o tom, jak Maria spěchala do…


13. 12. 2009 15:31
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! [...] Pán je blízko. Flp 4,4-7 ************************************************************************************************* Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?" [...] Lid byl plný očekávání…


5. 12. 2009 12:54
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia... (...) Připravte cestu Pánu! Viz Lk 3,1-6


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka