Nedělní texty od Paulínek

Archiv Říjen 2011

29. 10. 2011 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: „Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Viz Mt 23,1-12


23. 10. 2011 0:00
Rubrika: Nezařazené

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal... Viď Mt 22,34-40


14. 10. 2011 23:40
Rubrika: Nezařazené

Tak praví Hospodin o svém pomazaném Kýrovi: „Vzal jsem ho za pravou ruku, abych mu podmanil národy, abych odpásal bedra králů, abych před ním otevřel vrata, aby žádná brána nezůstala uzavřena. Viz Iz 45,1.4-6 Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“…


8. 10. 2011 0:00
Rubrika: Nezařazené

Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: „Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?“ On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: „Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do…


1. 10. 2011 21:40
Rubrika: Nezařazené

Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: »Kámen, který stavitelé…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka