Nedělní texty od Paulínek

Archiv Listopad 2010

27. 11. 2010 13:46
Rubrika: Nezařazené

Zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit. Viz Iz 2,1-5 Liturgi@ on-life Izaiášova prorocká vize vzbuzuje otázky: Pokud Mesiáš opravdu už přišel a pokud opravdu už nastala…


20. 11. 2010 0:04
Rubrika: Nezařazené

Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“ Viz Lk 23,35-43


13. 11. 2010 17:34
Rubrika: Nezařazené

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno." Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení,…


6. 11. 2010 10:01
Rubrika: Nezařazené

K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: ‘Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka