Nedělní texty od Paulínek
20. 1. 2018 18:11
Rubrika: Nezařazené

„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!” [...] „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a následovali ho. Viz Mk 1, 14 – 20 (Foto: Kristus s rybármi humanisti.sk, CC) E-vangelium on-life…


13. 1. 2018 16:26
Rubrika: Nezařazené

Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu:…


6. 1. 2018 14:21
Rubrika: Nezařazené

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám…


30. 12. 2017 14:03

Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně...Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo,…


25. 12. 2017 10:24

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.V něm byl život... Viz Jan 1,1-18 (Foto: bigoneep flickr.com, CC) E-vangelium on-life Jsme zvyklí…


16. 12. 2017 22:35
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, advent

Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Viz Jan 1,6-8.19-28 (Foto: Jack flickr.com, CC) E-vangelium on-lifeVe…


9. 12. 2017 14:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, advent

Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a při tom vyznávali své hříchy. Viz Mk 1,1-8 (Foto: dz…


3. 12. 2017 10:11
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, advent

Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde...Viz Mk 13,33-37 (Foto: Stephanie Kroos flickr.com, CC) E-vangelium on-life Až čtyřnásobná výzva k bdělosti v tak krátkém evangelním úryvku nás nutně musí iritovat. Kdyby na nás podobně…


26. 11. 2017 10:16

Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu…


18. 11. 2017 17:06
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek......Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků...Viz Mt 25,14-30 (Foto: bp6316 flickr.com, CC) E-vangelium on-life Už dávno velmi dobře víme, jak podobenství o…


« novější 1 2 3 4 12 23 34 45 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka