Nedělní texty od Paulínek
22. 4. 2017 8:55

„Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“(...)Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem…


Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí: „Ženo, proč pláčeš?“ Odpověděla…


9. 4. 2017 13:54

Učedníci šli a udělali, jak jim to Ježíš nařídil. Přivedli oslici a oslátko, prostřeli na oslátko své pláště a on se na pláště posadil. Veliké množství lidu pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti a stlali je na cestu.…


2. 4. 2017 9:46

„Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“Odpověděla mu: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“Viz Jan 11,1-45 (Foto: James Emery…


25. 3. 2017 22:19

Od věků nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepému od narození. ...„Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Viděls ho: je to ten, kdo s tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, Pane!“ a padl před…


18. 3. 2017 14:54

Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“ Viz Jn 4,5-42 (Foto: bryan flickr.com [online] CC) Obrácení není úsilím o seberealizaci, protože lidská bytost není architektem svojí věčnosti. Nestvořili jsme se my sami.…


12. 3. 2017 18:44

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. Viz Mt 17,1-9 (Foto: Vladimir Pustovit flickr.com, CC) K…


4. 3. 2017 20:55

Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Viz Mt 4,1-11 (Foto: Trevor Bexon flickr.com CC) E-vangelium on-lifeUž od počátku je půst prožíván jako období bezprostřední přípravy na křest, který se slaví o velikonoční vigílii.…


26. 2. 2017 15:14
Rubrika: Nezařazené | Štítky: e-neděle, liturgie, mezidobí

Sión řekl: „Hospodin mě opustil, Pán na mě zapomněl.“ Copak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu! Iz 49,14-15 (Foto: Thomas flickr.com, cc) Liturgi@ on-lifePrvní…


19. 2. 2017 13:37
Rubrika: Nezařazené | Štítky: e-neděle, evangelium, mezidobí

Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe…


« novější 1 2 3 4 11 21 31 41 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka