Nedělní texty od Paulínek

Archiv Listopad 2014

30. 11. 2014 18:51
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, advent

Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili, byli jsme v hříších stále. Budeme zachráněni? Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravosti nás unášely jak vítr. Nikdo nevzýval…


22. 11. 2014 9:56
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, krista-krale

Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase. [.…


15. 11. 2014 11:20
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu, po všechny dny svého života. Shání vlnu a len, pracuje radostnou rukou. Svýma rukama sahá po kuželi,…


8. 11. 2014 15:42
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium

Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí.Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel…


1. 11. 2014 12:43
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, Dušičky

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: "Blahoslavení..."***Až přijde Syn člověka ve slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka