Nedělní texty od Paulínek

Archiv Prosinec 2016

25. 12. 2016 14:18

Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. [...]Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostane jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje.Viz Iz 9,1-3.5-6, 1.…


17. 12. 2016 19:36

S narozením Ježíše Krista to bylo takto...(...)Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého.Viz Mt 1,18-24 (Foto: Lawrence OP flickr.com [online] cc) E-vangelium on-life S narozením…


11. 12. 2016 0:26

Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?” Viz Mt 11,2-11 '(Foto: Saint Joseph flickr.com [online] cc) E-vangelium on-lifeKdyž Jan slyšel o…


3. 12. 2016 23:39

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království!"Viz Mt 3,1-12 (Foto: Rusty Stewart flickr.com [online] cc) E-vangelium on-lifeV té době… - Liturgické slavení zpřítomňuje slavenou událost,…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka