Nedělní texty od Paulínek

E-Neděle: anebo máme čekat jiného?

11. 12. 2016 0:26

Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: 
„Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?” 
Viz Mt 11,2-11

'
(Foto: Saint Joseph flickr.com [online] cc)

E-vangelium on-life
Když Jan slyšel o Kristových činech, poslal k němu své učedníky s dotazem... – I my každou neděli posloucháme v evangeliu o Kristových skutcích. Otázkou je, jestli i v nás evangelium vzbuzuje otázky, nebo zůstáváme nedotčení.

Ty jsi ten, který má přijít...? – minulou neděli jsme slyšeli, jak Jan ohlašuje příchod toho, který „má v ruce lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici uloží v sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ Dnes slyšíme, že Mesiáš „čistí obilí na svém mlatě“ a „ukládá pšenici“, ale jiným způsobem. Jan se dovídá o tom, který vrací slepým zrak, hluchým sluch, malomocným a chromým zdraví, mrtvým život.. a ptá se: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo...?“ Jan má odvahu zpochybnit své očekávání, porovnává své představy se skutečností a přizpůsobuje svůj život poznané Pravdě. A to až tak, že dokáže říci: „On musí růst, já však se menšit“ (Jan 3,30). Právě v polovině adventu máme příležitost zeptat se toho, kterého čekáme: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo...“ očekávám někoho, kdo odpovídá mým představám, ale není pravým Mesiášem?

Klíčem k rozlišení je: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst.

Slepí vidí – když ti, kteří nemají možnost, nebo nechtějí vidět Krista, vidí na mně jeho způsob života...

Chromí chodí – když ti, kteří nejdou za Kristem po vlastních nohách, mají možnost přiblížit se k němu prostřednictvím mne...

Malomocní jsou očišťováni – když do prostřdí, které je vysloveně profánní, anebo až „nečisté“ skrze můj život s Kristem proniká jeho milost...

Hluší slyší – když ti, kteří nejsou schopni slyšet radostnou zvěst evangelia slyší aspoň trochu dobra z mých úst...

Mrtví vstávají – když ti, na které si nikdo nikdy nevzpomene, ožívají (aspoň) v mých modlitbách... 

Chudým se hlásá radsotná zvěst – když je můj život určován evangeliem i tehdy, když mi to nikdo „nezaplatí“ svým obdivem či uznáním...

... pokud ano, pak „správným způsobem“ očekánám „správného“ Mesiáše.

Zobrazeno 831×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka