Nedělní texty od Paulínek

Archiv Prosinec 2008

24. 12. 2008 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život ... Viz Jan 1,1-18 (mše ve dne)


20. 12. 2008 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Maria řekla andělovi: „ Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v…


13. 12. 2008 11:14
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Viz Jan 1,6-8.19-28


6. 12. 2008 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a při tom vyznávali své hříchy. Viz Mk 1,1-8


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka