Nedělní texty od Paulínek

"Cizincem" na své vinici

8. 10. 2017 10:13
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele , evangelium , mezidobi

Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. 
Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. 

Viz Mt 21,33-43

Mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály.
Viz Flp 4,6-9


(Foto: Jim Fischer flickr.com, CC)

E-vangelium on-life
V námaze vinaře, který „vysadil vinici, obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a postavil věž“, nelze nevidět láskyplnou péči Stvořitele. „Podrobný popis práce“ pečlivého vinaře (viz též Iz 5,1-7) nám pomáhá proniknout k podstatě zdánlivě stručného „šestidenního rozvrhu“ stvoření, jak ho známe z knihy Genesis (viz Gn 1,1-25). A právě kniha Genesis dále pokračuje: „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu“ (Gn 1,27), a tím nám vysvětluje, proč laskavý a starostlivý vinař odcestoval. Stvořitel přenechává úplnou samostatnost člověku stvořenému k jeho obrazu. „Nestrká nos“ do svobody, kterou mu daroval. Naopak, sám se stává „cizincem“ na své vlastní vinici. Podíl z úrody, který očekává, je, že ho objevíme v každém „cizinci“, tj. v každém člověku, který nám přichází do cesty (viz podobenství o milosrdném Samaritánovi, Lk 10,30-37, nebo pasáž o posledním soudu, Mt 25,31-46). Kdo nepřijímá druhé jako posly, jež poslal Vinař, a bije je, zabíjí, či kamenuje svou tvrdostí, neláskou a odmítáním, zabíjí jeho jednorozeného Syna. Vždyť on sám řekl: „Cokoli jste udělali..., pro mne jste udělali“ (Mt 25,40).

A jak rozpoznat posly, které posílá vinař? Kdo se dennodenně učí vidět stopy Boží pravdy, krásy a spravedlnosti ve všem, co je pravdivé, co je cudné, co je spravedlivé, co je mravně čisté, co je milé a co má dobrou pověst, co je ctnostné a chvályhodné (srov. Flp 4,8), si nejlépe cvičí zrak k tomu, aby dokázal v každém bližním i v neznámém rozeznat rysy tváře milovaného Syna, pro kterého a srze kterého je všechno stvořeno (srov. Kol 1,16). Kdo však zaostřuje zrak pouze na to, čeho by se mohl zmocnit (viz „Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!“), tomu bude Boží království vzato.

Zobrazeno 1171×

Komentáře

JiKu

Podíl z úrody, který očekává, je, že ...

Kolik děr, tolik syslů.
Kolik hlav, tolik smyslů.

Míněno tedy v otázce, co je vlastně tím očekávaným podílem úrody.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka