Nedělní texty od Paulínek

Podle jejich skutků nejednejte

4. 11. 2017 21:51
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele , evangelium , mezidobi

Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: „Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. 
Viz Mt 23,1-12


(Foto: Lawrence OP flickr.com, CC)

E-vangelium on-line
Dvacátá třetí kapitola Matoušova evangelia, která obsahuje Ježíšovo varování před postoji učitelů Zákona a farizeů a výhrůžné „běda“ na jejich adresu, patří snad mezi nejtěžší evangelní texty. Náročnost této kapitoly ale netkví v těžce srozumitelných podobenstvích, nebo v popisu situací, jejichž pochopení by vyžadovalo důkladné znalosti biblických reálií. (K pochopení narážky na modlitební řemínky a střapce na šatech postačí krátká poznámka pod čarou v lepších vydáních Nového zákona.) Ježíšova varování před falešnými postoji učitelů Zákona a farizeů jsou až příliš jasné, až příliš blízké našemu životu. Ačkoli jsme nikdy nepotkali zmiňované učitele Zákona a farizeje, které Ježíš usvědčuje z pokrytectví, přece moc dobře známe zkušenost, když jsou přestupky, hříchy, zloba a dvoutvárnost lidí v našem okolí tak evidentní, že je nelze přehlédnout. Když slyšíme Ježíšova tvrdá slova na adresu učitelů Zákona a farizeů, nedělá nám problém na místo těchto postav dosadit konkrétní osoby, které jsou zodpovědné za naše vlastní negativní zkušenosti. První krok, kterým je rozpoznání chyb druhých, tedy snadno zvládáme. V Ježíšových slovech je ale obsažen ještě další krok. Ten už není tak samozřejmý a právě zde tkví náročnost dvacáté třetí kapitoly Matoušova evangelia. Ta není o tom, že i Ježíšovi „povolily nervy“, a když je toho opravdu dost, můžeme i my ukázat prstem na naše vlastní „učitele Zákona a farizeje“ a se zadostiučiněním jim pohrozit zaťatou pěstí. Druhá část Ježíšova výroků na adresu učitelů Zákona a farizeů je adresována jeho učedníkům. Oproti kritice, jejíž adresáty jsou „oni“ (učitelé Zákona a farizeové), stojí výzva, která se začíná slovem „vy“ (zástupy a Ježíšovi učedníci). Tohle je ten druhý krok, který je někdy opravdovým uměním: Každé zlo, jehož původci jsou ti druzí – „oni“, interpretovat jako pozvání k ještě většímu dobru.

Zobrazeno 860×

Komentáře

JiKu

ad "druhý krok = pozvání k ještě většímu dobru":

On Ježíš to říká jinak. Konkretizuje. Říká konkrétně, jak k takovým učitelům přistupovat. Brát vážně jejich učení, ale neřídit se jejich příkladem.

Kdo z nás by neznal nějakou duchovní osobu, jejímž příkladem se opravdu není co řídit?

Ale Ježíš říká: "Jejich chování ať ve vás nediskredituje jejich učení".

Je to pro některé lidi (konkrétně pro ty zatížené na vztahy) jeden z nejtěžších Ježíšových pokynů.

Oč jednodušší by bylo, kdyby Ježíš řekl "na takové mizery kašlete, jejich slova ať jsou bzučením mouchy ve vašich uších". Ale neřekl to.

Oč jednodušší by bylo, kdyby Ježíš řekl takovým učitelům "když jste takoví mizerové, strčte si své učení za klobouk, neučte". Ale neřekl to.Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka