Nedělní texty od Paulínek
17. 4. 2014 15:01
Rubrika: Nezařazené | Štítky: Velikonoce

Řekněte celému společenství Izraele: „Desátého dne tohoto měsíce ať si každý opatří beránka pro rodinu, jehně pro dům. Uchováte ho až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho k večeru zabije celé shromážděné společenství Izraele. Pak ať vezmou trochu…


11. 4. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, půst

Tehdy jeden z Dvanácti – Jidáš Iškariotský – odešel k velekněžím a zeptal se jich: „Co mi dáte, když vám ho zradím?“ Oni s ním smluvili třicet stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil.[...]Když nastalo ráno, všichni…


4. 4. 2014 21:33
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, půst

Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. [...] Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je už čtyři dny v hrobě. [...] Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta…


29. 3. 2014 13:15
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, půst

Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. [...] Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Viděls ho: je to ten, kdo s tebou…


21. 3. 2014 23:18
Rubrika: Nezařazené

Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Řekli: „Pročpak jsi nás vyvedl z Egypta? Abys zahubil nás, naše děti a náš dobytek žízní?“ Mojžíš volal k Hospodinu: „Co mám dělat s tímto lidem? Ještě trochu a ukamenují mě!“ Hospodin řekl Mojžíšovi:…


14. 3. 2014 16:40
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, půst

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. Viz Mt 17,1-9 K obrácení nikdy nedochází jen jednou a navždy,…


7. 3. 2014 8:22
Rubrika: Nezařazené | Štítky: liturgie, čtení, Starý zákon

„Řekl skutečně Bůh: Nejezte ze žádného stromu v zahradě?“ Žena odpověděla hadovi: „Smíme jíst ovoce každého stromu v zahradě, jen ovoce stromu, který je uprostřed zahrady – pravil Bůh – nesmíte jíst a ani se ho nedotýkejte, abyste nezemřeli.“ Had…


28. 2. 2014 11:13
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, liturgie, čtení

Sión řekl: „Hospodin mě opustil, Pán na mě zapomněl.“ Copak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu! Iz 49,14-15 Liturgi@ on-life První čtení nám dává nahlédnout do…


21. 2. 2014 20:04
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, nedele

Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe…


14. 2. 2014 9:26
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, nedele

Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: „Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.“Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka