Nedělní texty od Paulínek
27. 6. 2015 18:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“...Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením,…


20. 6. 2015 15:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali Ježíše s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď a ta se už plnila vodou.…


13. 6. 2015 15:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, mezidobi

Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno;ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Viz Mk 4,26-34 (Ilustrační foto: neznámý autor. flickr.com [online]. creative commons) E-vangelium on…


6. 6. 2015 12:58
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

„Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem sedělo plno lidí. Řekli mu: ‚Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!‘ Odpověděl jim: ‚Kdo je má matka a moji příbuzní?‘ A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: ‚To…


Slavnost Těla a krve Páně (čtvrtek 4. 6. 2015) První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek, zeptali se učedníci Ježíše: „Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři?“ Tu poslal dva ze svých učedníků a řekl…


30. 5. 2015 18:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, Trojice, slavnost

Slavnost Nejsvětější Trojice Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy,…


23. 5. 2015 18:00

Slavnost Seslání Ducha Svatého Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má…


16. 5. 2015 18:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, Velikonoce

7. neděle velikonoční Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z…


13. 5. 2015 18:00
Rubrika: Nezařazené

Slavnost Nanebevstoupení Páně - 14. 5. 2015 Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Viz Mk 16,15-20 Foto: archiv Petra Šabaky E-vangelium on-life Ten, kdo se…


9. 5. 2015 18:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, Velikonoce

6. neděle velikonoční Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ Viz Jan…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka