Nedělní texty od Paulínek
1. 5. 2015 22:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, Velikonoce

5. neděle velikonoční Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Viz Jan 15,1-8 (J. flickr.com [online]. creative commons) E-vangelium on-life K pochopení přirovnání…


25. 4. 2015 18:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, Velikonoce

4. neděle velikonoční Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť…


19. 4. 2015 18:13
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, Velikonoce

3. neděle velikonoční Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl…


12. 4. 2015 18:23
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, Velikonoce

2. neděle velikonoční Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali s velkou působivostí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na nich na…


4. 4. 2015 20:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, Velikonoce

Vigilie Vzkříšení Páně Když bylo po sobotě, Marie Magdalská, Jakubova matka Marie a Salome nakoupily vonné oleje, aby ho šly pomazat. Záhy zrána první den v týdnu přišly k hrobu, když právě vycházelo slunce. Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí…


2. 4. 2015 16:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, půst

VELKÝ PÁTEK Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít. Vystoupil tedy a zeptal se jich „Koho hledáte?“ Odpověděli mu: „Ježíše Nazaretského“ Řekl jim: „Já jsem to!“(...)Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví,…


27. 3. 2015 15:11
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, půst

Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal…


21. 3. 2015 23:26
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, půst

5. neděle postní Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu... Jer 31,31-34 Liturgi@ on-life Poslední týden před Květnou neděli by se asi nemohl začít lépe, než jak ho uvádějí slova proroka Jeremiáše:…


14. 3. 2015 16:29
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, půst

4. neděle postní - Laetare Všechna knížata, kněží i lid se dopustili mnoha nevěrností. 2 Kron 36,14-16.19-23 Liturgi@ on-life První a druhá kniha Kronik je pravděpodobně dílem autorů z kněžských kruhů z období 350 – 250 př. Kr. Při čtení je třeba…


7. 3. 2015 19:42
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, půst

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě... Viz Ex 20,1-17 Liturgi@ on-life Postní putování ve znamení smlouvy pokračuje. Jak se na postní…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka