Nedělní texty od Paulínek

Nejsvětější Trojice

30. 5. 2015 18:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium , E-nedele , Trojice , slavnost

Slavnost Nejsvětější Trojice

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. 
Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. 
Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“

Viz Mt 28,16-20

(DANflickr.com [online]. creative commons)

E-vangelium on-life 

Tajemství Nejsvětější Trojice od počátků křesťanství zaměstnává ty nejchytřejší mysli excelentních osobností, které formulují ty nejpreciznější vyjádření, aby co nejdokonaleji vystihli podstatu nepochopitelného jediného Boha v Trojici. V liturgii dnešní neděle jsme svědky toho, jak vzkříšený Ježíš úplně prozaicky svěřuje toto tajemství hrstce chlápků (bylo jich pouze jedenáct), kteří nejenže všechno ještě ani úplně nepochopili, ale navíc měli i pochybnosti, a posílá je: „Jděte, získejte za učedníky…, křtěte…“ A nesvěřuje jim přitom nějakou teoretickou definici Božího tajemství, aby nad ní hloubaly všechny budoucí generace, nýbrž svátostné znamení – křest, skrze nějž bude život Trojjediného Boha přímo vstupovat do lidských duší a životů.

Znamená to snad, že na osobním prohlubování pravdy a poznávání víry ani tak moc nezáleží, neboť nějaký ten nedostatek jednotlivce se ve větší skupině ztratí? Znamená to, že vědomosti z katechismu a znalost učení církve jsou zbytečným přepychem vhodným akorát pro ojedinělé knihomoly, protože k hlásání evangelia stačí správná dávka nadšení? Naznačuje to snad, že poněkud slabší poznání toho, v co věříme, se vždy dá šikovně zamaskovat nějakou tou zbožností navíc? Znamená to, že není třeba o nic usilovat a na nic se připravovat, neboť Boží milost stejně postaví všechno od nuly? Vůbec ne! Naopak: poznávání, zkoumání a prohlubování chápání Božích tajemství, příprava na jejich přijímání a spolupráce s nimi, to vždy bylo, je a bude velmi důležité. Tak o co vlastně jde?

Odevzdání tajemství Nejsvětější Trojice učedníkům, aby šli, hlásali a svátostně jej zprostředkovávali všem národům nestojí ani na tom, že by byli intelektuálně dokonale připraveni, ale ani na tom, že by byli zcela na nule. Tak kde je háček? Všechno mohou osvětlit Ježíšova slova: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“ On, vzkříšený Kristus je totiž klíčem, jenž otevírá tajemství Božího života myslím složitým i prostým. To jeho přítomnost mezi námi po všechny dny až do konce světa způsobuje, že jedenáct učedníků je posláno mezi všechny národy, aby je získávali za učedníky a křtili; i to, že všichni můžeme čerpat božský život z milosti svátostí. Jemu je dána veškerá moc na nebi i na zemi, a jen tehdy, pokud všichni čerpáme z této jeho moci, může v lidských srdcích klíčit Boží život – život Nejsvětější Trojice. Pokud si začneme budovat svou vlastní moc na vzdělání, na zbožnosti, na bezúhonnosti, na neochvějnosti ve víře či dokonce pokud začneme zachovávání všecho, co Pán přikázal, prožívat jako manifestaci své vlastní moci nad druhými, pro tajemství Trojjediného Boha už nezůstane prostor.

Obrázek ve větším rozlišení zde.

Zobrazeno 1142×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka