Nedělní texty od Paulínek

Archiv Červenec 2010

26. 7. 2010 17:53
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Abrahám stále ještě stál před Hospodinem. Abrahám přistoupil a pravil: „Skutečně chceš zahubit spravedlivého s viníkem? Snad je v městě padesát spravedlivých..." [...] „Nezahubím kvůli deseti." Viz Gn 18,20-32


16. 7. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Hospodin se zjevil Abrahámovi v Mamreově doubravě, když seděl za největšího denního parna u vchodu do stanu. Když totiž zdvihl své oči a podíval se, hle - stáli před ním tři muži. Sotva je spatřil, běžel jim vstříc od vchodu do stanu... Viz Gen 18,1…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka