Nedělní texty od Paulínek

Jak hledat Boha?

8. 7. 2017 15:09
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele , evangelium , mezidobi

Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. [...] Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. 
Viz Mt 11,25-30

Vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. 
Viz Řím 8,9.11-13


(Foto: Roman Catholic Archdiocese of Boston flickr.com, cc)

E-vangelium on-life
Moudří a chytří se lopotí, aby našli moudrého a mocného Boha
, ale nemohou ho najít, protože ho hledají na nesprávném místě – tam, kde by ho oni chtěli mít. Výsledky jejich námahy jsou vyčerpání a přetížení. Ve svém úsilí vše zvládnout, vše stihnout, vše zařídit a vše vykonat podléhají omámení domnělé všemohoucnosti, a tím sami sebe stavějí na místo Boha. O nich platí to, co říká žalmista: „Marné je časně vstávat, dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy; neboť Hospodin ho svým miláčkům dává ve spánku.“ (srov. Žl 127,2). To jsou ti, co „žijí, jak chce tělo“ (viz Řím 8,9.11-13). „Život podle těla“ totiž nespočívá jen v tom, že člověk podléhá smyslnosti, závislosti či chamtivosti.

Maličcí hledají Boha tam, kde se on sám zjevuje. Hledají ho v „bláznovství kříže“. Očekávají ho v osobě Ježíše Krista, který se ponížil. On, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abychom my zbohatli z jeho chudoby.“ (srov. 2Kor 8,9). V tomto mu chtějí být podobní, a proto mají Kristova Ducha (viz Řím 8,9.11-13). Neznamená to, že by nic nedělali a jen čekali se založenýma rukama. I oni berou na sebe jho každodenních povinností. To je však netlačí k zemi, protože přes veškeré starosti dokáží vše odevzdávat do Otcových rukou s vírou, že on „má moc vykonat na nás věci nad pomyšlení nesmírně vznešenější, než my prosíme nebo chápeme“ (srov. Ef 3,20).

Zobrazeno 835×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka