Nedělní texty od Paulínek

E-Neděle: Ženich

16. 1. 2016 19:18
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele , evangelium , mezidobi

Jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“
Viz Jan 2,1-11 


(Foto: Tim Ellis flickr.com [online] creative commons)

E-vangelium on-life
Je to zvláštní svatba, na kterou nás zve Janovo evangelium o druhé neděli v mezidobí (cyklus C). Uprostřed oslav dojde víno a zdá se, že středem pozornosti jsou všichni ostatní jen ne ženich a nevěsta. Zmínka o ženichovi se objeví jen jakoby mimochodem, a to tehdy, když správce svatby komentuje jeho neobvyklé počínání, o kterém evidentně sám ženich nemá ani potuchy. Dá se však říci, že právě správcova reakce na dobré víno, adresovaná ženichovi, hraje v úryvku velmi důležitou roli.

Nevidíme totiž tvář skutečného ženicha této svatby, ale jeho profil naznačený správcovými slovy nám dává vytušit tvář jiného Ženicha, kterého nám chce evangelista představit.

Správce říká: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“ Dává tak patřičně najevo, že ženich se zachoval úplně jinak než „každý člověk“. Ano, právě rozdíl mezi počínáním „každého člověka“ a domnělým počínáním onoho ženicha nastiňuje siluetu Ježíšovy postavy, kterou nám představuje evangelista Jan. My, adresáti evangelia, na rozdíl od správce svatby víme, že „dodavatelem“ dobrého vína není ženich. Je nám proto jasné, že ten, kdo zachoval dobré víno až do této chvíle, je někdo, kdo se zásadně vymyká kategorii „každý člověk“. Proto nás neudivují slova, kterými evangelista uzavírá celý příběh: „a jeho učedníci v něj uvěřili“.

Učedníci v Ježíše uvěřili na základě znamení v Káně Galilejské, my, kteří tvrdíme, že v Ježíše už dávno věříme, si na základě tohoto stejného znamení můžeme ujasnit, v jakého Ježíše vlastně věříme. Ježíš, kterého představuje evangelista Jan, není ten, jenž by chtěl kazit lidskou radost. Naopak, on jediný dává každé naší radosti skutečnou kvalitu a zaručuje její trvání. Je i pro nás Ježíš oním Ženichem, který naplňuje smyslem všechno naše konání (i to, které se podobá vláčení kamenných nádob), a vlévá plnost radosti do každé naší zkušenosti (i do té, která se zdá být naplněná leda tak obyčejnou vodou)?

Zobrazeno 1254×

Komentáře

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka