Nedělní texty od Paulínek

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

7. 12. 2015 19:56

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. 
Viz Ef 1,3-6.11-12


(Foto: Lawrence OP. flickr.com [online] creative commons)

Liturgi@ on-life   
„Bůh ... si nás vyvolil ještě před stvořením světa,“ zaznívá o Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, kterou slavíme uprostřed adventní doby. V těchto dnech maraton v nákupních centrech nabírá na otáčkách a honba za vánočními dárky se stupňuje na maximum. Hromada nakoupených darů (i těch, které ještě chybějí) však zastiňuje ten největší a opravdový dar, který jediný má výsostné právo se tak nazývat.

Jestliže platí, že podstatou daru je svobodná a ničím nepodmíněná iniciativa milující osoby, tak prvním darem a počátkem všech darů je pouze svobodné rozhodnutí Boží dobrotivosti učinit z nás své děti.

Žádný z našich lidských darů nelze označit za svrchovaně první krok vůči druhému. Všechny naše dary jsou jen odpovědí na už dříve obdrženou lásku. Avšak čím hlubší je vědomí této obdržené lásky, tím silnější je touha na ni odpovídat, tím více se shodují naše lidské dary s prvotním darem Božím.

„Vyvolení ještě před stvořením světa“ je pro lidskou mysl cosi nepředstavitelné a nemyslitelné. Pohled upřený na tu, která byla ještě před svým početím v matčině lůně vyvolena a uchráněna od dědičné viny, nám však dává zahlédnout cosi z velikosti nebeského duchovního požehnání, kterého se skrze jejího Syna dostalo i nám.

Proto je Maria „počátkem i obrazem církve“ (viz preface Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu). V ní se totiž jako v první toto vyvolení k svatosti a uskutečnilo úplně a dokonale.

Zobrazeno 1156×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka