Nedělní texty od Paulínek

Ty a já, ty a my

29. 8. 2015 16:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele , evangelium , mezidobi

Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. [...] Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?“
Viz Mk 7,1-8.14-15.21-23


Foto: Chiot´s Run, flickr.com (creative commons)

E-vangelium on-life

Je snadné ukázat prstem na farizeje a učitele Zákona, kteří se upnuli na pedantní zachovávání podrobných předpisů o rituální čistotě místo toho, aby věnovali pozornost mnohem důležitější čistotě, tj. mravní kvalitě myšlenek, slov a skutků. Této jejich chybě však předchází ještě jedna. Je sice méně nápadná, ale neméně závažná a dokonce ještě víc rozšířená. Dalo by se říci, že právě tato chyba je kořenem mylného bazírování na vnějším zachovávání předpisů.Farizeové a někteří z učitelů Zákona vyvinuli na první pohled chvályhodnou iniciativu a shromáždili se kolem Ježíše. Ježíš je však ve skutečnosti nezajímá. Jeho si nevšímají. Jejich těkavé oči slídí po druhých. Špehují Ježíšovy učedníky. Oni je zajímají: „Proč se tvoji učedníci nechovají tak a tak? Proč dělají to a tamto?“ Ježíš odmítá hrát jejich podlou hru na schovávanou, v níž se farizeové a učitelé Zákona skrývají za zdánlivě šlechetnou starostlivost o to, co dělají nebo nedělají ti druzí („oni“), aby se vyhnuli osobnímu setkání s Ježíšem – setkání ty a já, ty a my. Ježíš sice odpovídá na dotazy farizeů a učitelů Zákona, ale oslovuje je přímo: „Vy… to o vás předpověděl Izaiáš…!“

Na druhé straně stojí zástup, který není tak „akční“ a „chytrý“ jako farizeové a učitelé Zákona. Tito lidé si nezakládají na tom, že přišli za Ježíšem z vlastní iniciativy. Scházejí se kolem něj na jeho zavolání. A Ježíš jim ukazuje cestu, kterou farizeové a učitelé Zákona zcela přehlédli: „Slyšte mě, všichni, a pochopte!“ Jedinou spolehlivou cestou je naslouchat Ježíši a zaměřovat svou pozornost na něj. Vztah k Ježíši nemůže existovat, pokud s ním komunikujeme na rovině „ty a oni“, jak to dělali farizeové a učitelé Zákona. O vztahu k Ježíši lze mluvit pouze tehdy, když funguje na rovině „ty a já, ty a my“. Člověk, který naslouchá Ježíši a zaměřuje svou pozornost na něj, je pak imunní nejen vůči fiktivním či reálným možnostem poskvrnění, které přicházejí zvenčí. Naslouchání Ježíši a řízení se jeho učením je totiž účinným lékem i proti zárodkům zla, které má tendenci vycházet z nitra lidského srdce a opravdu poskvrňovat člověka.

Zobrazeno 1185×

Komentáře

Aldera

Asi všichni znáte, ale titulek dnešního slova na den mi evokuje tuto píseň https://youtu.be/jBg156710h4

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka