Nedělní texty od Paulínek

Milovat pohany a celníky

5. 9. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele , evangelium , mezidobi

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby ‘každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků’. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník.“
Viz Mt 18,15-20

E-vangelium on-life

Ježíšem doporučovaný postup při napomínání bližního, který se dopustil hříchu, pozvolna graduje: nejprve pokárání mezi čtyřma očima, pak se svědky a posléze za přítomnosti celého společenství. Maximální trest, který Ježíš stanovuje pro „nenapravitelné“ případy, je: „Ať je pro tebe jako pohan nebo celník.“ Co to ale znamená, že se máme k někomu chovat jako k pohanovi či celníkovi? Než bychom se rozběhli hledat informace v historických lexikonech společenského styku, bude mnohem spolehlivější zjistit si v samotném evangeliu, jak se k pohanům a celníkum choval sám Ježíš.

Jednoho celníka povolal, aby šel za ním, a on šel (viz Mt 9,9 a Mt 10,3). S mnoha dalšími celníky a hříšníky stoloval, za což si vysloužil výtku od farizeů (viz Mt 9,10-11; Mt 11,18). Pohanům se nechal vydat do rukou, aby „se mu posmívali, zbičovali a ukřižovali ho“ (Mt 20,19).

Údajů sice není příliš mnoho, nicméně stačí k tomu, abychom zjistili, že Ježíš neprojevoval souhlas s finančními podvody či hrubostí, kterých se pravděpodobně dopouštěli celníci, ani neschvaloval bezbožnost a hříchy, jimiž byli známí pohané. Nezdá se však, že by se Ježíš celníků a pohanů stranil nebo jimi pohrdal. Naopak, z evangelia se jedni i druzí jeví jako privilegovaní adresáti Ježíšovy milosrdné lásky. Celníky volal „pojď za mnou“, aby je od špinavého celničení přivedl na cestu do svého království, a pohanům vydal do rukou svůj vlastní život, takže právě oni byli nejblíž, když i za ně umíral na kříži.

Nezdá se tedy, že považovat někoho za pohana a celníka znamená ukazovat na něho prstem a případně si v jeho přítomnosti znechuceně odplivnout. Je pravděpodobnější, že mít někoho za celníka, znamená investovat do vztahu s ním ještě více milosrdenství, aby prostřednictvím nás konečně i on zachytil Ježíšovo pozvání: „Pojď za mnou!“ Mít někoho za pohana může znamenat projevovat mu ještě víc nezištné lásky, aby mu konečně došlo, že Ježíš položil život i za něho.

Připravily Paulínky

Zobrazeno 1340×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka