Nedělní texty od Paulínek

Krása prchne, ale...

12. 11. 2011 0:00
Rubrika: Nezařazené

Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu, po všechny dny svého života. Shání vlnu a len, pracuje radostnou rukou. Svýma rukama sahá po kuželi, její prsty se chápou vřetena. Svou dlaň otvírá ubožákovi, své rámě nabízí chudákovi. Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu. Dejte jí z výtěžku jejích rukou, neboť u bran ji chválí její díla.

Viz Př 31,10-13.19-20.30-31


Liturgi@ on-life

První čtení 33. neděle v mezidobí (A) pozůstává z několika veršů vybraných z abecední básně na oslavu pracovité a dobré ženy. Chvalozpěv je součástí poslední kapitoly knihy Přísloví a tvoří úplný závěr tohoto biblického spisu. Úryvek vybraný do nedělní liturgie stručně, ale velmi výstižně shrnuje obsah celé básně. Je věnována poetickému popisu chvályhodných vlastností dobré ženy. Kvalita literárního díla však netkví pouze v tom, co vyslovuje, ale i v tom, co zůstává nevysloveno, aby to mohl objevit sám čtenář. Tak je tomu i v případě tohoto mudroslovného textu. Celá báseň ani jednou nezmíní Boží jméno (jedinou výjimkou je slovní spojení "žena, která ctí Hospodina"), a přece se vnímavý čtenář neubrání tomu, aby nezůstal uchvácen ještě jinou krásou - nádherou, vůči níž je půvab pracovité ženy pouze nepatrným odleskem, nádherou samotného Stvořitele. Jak je možné jej mezi těmito řádky zahlédnout? Ukrývá se zde dvojím způsobem:

1. Biblický autor vybízí čtenáře, aby vnímal, jak velkou hodnotu má tvořivost a pracovitost bohabojné a statečné ženy. Ano, žena (ale i vůbec každý člověk), která (který) po všechny dny svého života přináší jen prospěch, pracuje radostnou rukou, svou dlaň otvírá ubožákovi a své rámě nabízí chudákovi, si zasluhuje ocenění, neboť její (jeho) úsilí a práce má nesmírnou hodnotu v prvé řadě v očích samotného Stvořitele.

2. Jestliže si láskyplná péče statečné, pracovité, podnikavé a tvořivé ženy o domácnost a o manžela právem zasluhuje chválu a obdiv, o co větší obdiv a chválu si zasluhuje láskyplná péče Stvořitele o každé, i to nejmenší stvoření!

E-vangelium on-life Mt 25,14-30 ZDE

© E-nedele www.paulinky.cz

Příbuzné weby: www.signaly.cz/neposedawww.signaly.cz/annina

Přátelské weby: www.kapky.eu

Zobrazeno 2340×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka