Nedělní texty od Paulínek

Jistota a naděje

28. 5. 2011 0:00
Rubrika: Nezařazené

Milovaní! Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a skromností. Musíte však mít přitom sami dobré svědomí! Pak se budou muset zastydět za své špatné řeči ti, kdo pomlouvají vaše dobré křesťanské chování. Je přece lépe, abyste snášeli utrpení – chce-li to tak Bůh – za to, že jednáte dobře, než za to, že jste udělali něco špatného. Vždyť i Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život.

1 Pt 3,15-18

Liturgi@ on-life

Ve chvíli, když se velikonoční období liturgického cyklu A ve společnosti autora a adresátů Prvního Petrova listu pomalu blíží k závěru, v druhém čtení 6. neděle opět explicitně zaznívá slovo naděje, které je charakteristické pro celý zmíněný novozákonní spis. Pisatel listu povzbuzuje své bratry k připravenosti obhájit se před každým, kdo se jich ptá po důvodech jejich naděje. Vzápětí se pak zmiňuje o špatných řečech, pomluvách a utrpení, jemuž jsou vystaveni. Z toho je zřejmé, že naděje v Prvním Petrově listě není nejasná představa něčeho, k čemuž by se adresáti tohoto listu měli uchýlit v případě, že by je snad někdy v budoucnosti zastihly nějaké nesnáze. Z předloženého úryvku jakož i z celého listu je patrné, že pomluvy a utrpení jsou pro adresáty Prvního Petrova listu aktuální situací, které musí bezprostředně čelit. Dalo by se říci, že toto utrpení je pro ně jistotou, o níž nelze pochybovat. A právě vedle této nepříjemné „jistoty“ autor Petrova listu staví ještě jednu jistotu. Je jí Kristus, který vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. Je evidentní, že zde nejde o teoretické spekulace, domněnky či dohady, ale neochvějnou jistotu víry. Adresáti Petrova listu jsou tak postaveni před dvě jistoty: jistota utrpení (před kterou je staví okolnosti) a jistota Kristova vítězství (kterou si mohou svobodně zvolit). Ti, kteří se přimknou k té druhé, se nemusí bát, že by neobhájili důvody své naděje.

E-vangelium on-life Jan 14,15-21 ZDE

© E-nedele
www.paulinky.cz
www.svatypavel.paulinky.cz

Příbuzné weby:
www.signaly.cz/neposeda
www.signaly.cz/annina

Přátelské weby:
www.kapky.eu

Zobrazeno 1097×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka