Nedělní texty od Paulínek
22. 8. 2014 21:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy…


15. 8. 2014 8:45
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Žena přišla, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „Ženo,…


8. 8. 2014 15:13
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Viz Mt 14,22-33 E…


1. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto...Viz Mt 14,13-21 Kdo by nás mohl odloučit od…


25. 7. 2014 21:08
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Nebeské království je podobné pokladu, ukrytému v poli. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Rozuměli jste tomu všemu? Viz…


18. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli…


11. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá zrna na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce,…


5. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo.[...]Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé…


28. 6. 2014 23:20
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, slavnost, Petr, Pavel

Tak byl Petr hlídán ve vězení; církevní obec se však naléhavě za něho modlila k Bohu. ...Najednou se objevil anděl Páně a v kobce zazářilo světlo. Strčil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: „Rychle vstaň!“ Tu mu spadly řetězy z rukou. Pak mu anděl…


20. 6. 2014 8:42
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. (...) Nebojte se... Máte větší cenu než všichni vrabci. Viz Mt 10,26-33 E-vangelium on-life Není divu, že Ježíš má poměrně málo následovníků.…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka