Nedělní texty od Paulínek

Archiv Leden 2018

27. 1. 2018 15:19
Rubrika: Nezařazené

Ježíš v sobotu vstoupil v městě Kafarnaum do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. Viz Mk 1,21-28 (Foto: armadads.cz, CC) E-vangelium on-lifeDnes se možná přistihneme u toho, jak se…


20. 1. 2018 18:11
Rubrika: Nezařazené

„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!” [...] „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a následovali ho. Viz Mk 1, 14 – 20 (Foto: Kristus s rybármi humanisti.sk, CC) E-vangelium on-life…


13. 1. 2018 16:26
Rubrika: Nezařazené

Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu:…


6. 1. 2018 14:21
Rubrika: Nezařazené

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka