Nedělní texty od Paulínek

Archiv Září 2017

30. 9. 2017 14:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: „Synu, jdi dnes pracovat na vinici.“ On odpověděl: „Mně se nechce,“ ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: „Ano, pane,“ ale nešel. Který z…


23. 9. 2017 12:50
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici.Viz Mt 20,1-16a Jen se chovejte tak, jak to odpovídá Kristovu evangeliu.Viz Flp 1,20c-24.27a (Foto: Archigeek flickr.com, cc) E-vangelium on-life„Nebeské…


16. 9. 2017 12:32
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Viz Mt 18,21-35 (Foto: George Redgrave flickr.com, cc) E-vangelium on…


10. 9. 2017 10:28
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. (...)Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na…


3. 9. 2017 9:37
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. (...) Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka