Nedělní texty od Paulínek

Archiv Srpen 2017

26. 8. 2017 14:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy…


Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Viz Mt 15,21-28 …


12. 8. 2017 9:52
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy...Viz Mt 14, 22-33 Velký zármutek a neustálou bolest nosím v srdci. Přál bych si totiž, abych já sám byl proklet, od…


6. 8. 2017 10:41

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. Viz Mt 17,1-9 (Foto: Lawrence OP flickr.com, cc) Evangelium on…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka