Nedělní texty od Paulínek

Archiv Červenec 2017

29. 7. 2017 23:45
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

„Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu…


23. 7. 2017 21:41
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli…


16. 7. 2017 10:05
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá zrna na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce,…


8. 7. 2017 15:09
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. [...] Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé…


2. 7. 2017 9:49
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka