Nedělní texty od Paulínek

Archiv Červen 2017

24. 6. 2017 15:05
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. (...) Nebojte se... Máte větší cenu než všichni vrabci. Viz Mt 10,26-33 (Foto: Alan Bloom flickr.com, cc) E-vangelium on-lifeNení divu, že…


18. 6. 2017 13:34
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“Viz Mt 9,36 – 10,8 (Foto:…


10. 6. 2017 15:00
Rubrika: Nezařazené

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří…


Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého!“Viz Jan 20,19-23 (Foto: vincentfinn99 flickr.com, cc) E-vangelium on…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka