Nedělní texty od Paulínek

Archiv Květen 2017

28. 5. 2017 10:33

Milovaní! Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží. Ať nikdo z vás netrpí…


21. 5. 2017 0:46

Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání.(...)Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.Viz Jan 14,15-21 (Foto: honor the gift flickr.com…


14. 5. 2017 10:37

Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Viz Jan 14,1-12 (Foto: Chiara Vitellozi flickr.com, cc) E-vangelium on-life„Ať se vaše srdce nechvěje!“ – tato slova neříká někdo, kdo nás chvíli podrží v…


Milovaní! Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. „On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.“ Když…


1. 5. 2017 21:27

Ještě ten den první po sobotě se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim Ježíš a připojil se k nim.Viz Lk…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka