Nedělní texty od Paulínek

Archiv Leden 2017

28. 1. 2017 22:56
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil: "Blahoslavení..."Viz Mt 5,1-12a (Foto: Keely Joy Photography, Inc flickr.com [online] cc) E-vangelium on-lifeJežíš uviděl zástupy.…


21. 1. 2017 16:01
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje.Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově,aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: „Země Zabulonova a země Neftalimova, u…


15. 1. 2017 10:34
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: ”Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! (...)A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.Viz Jan 1,29-34 (Foto: Keely Joy Photography, Inc flickr.com [online] cc) Jan viděl Ježíše, jak…


7. 1. 2017 22:41

Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: ”To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.”Viz Mt 3,13-17 (Foto: Waiting Forr…


Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!Viz Nm 6,22-27 Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář...!Viz Žl 37 (Foto:…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka