Nedělní texty od Paulínek

Archiv Září 2016

1. 10. 2016 14:52
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ [...] ... až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: „Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.“Viz Lk 17,5-10 (Foto: flickr.com [online] cc) E-vangelium on-lifeKam…


24. 9. 2016 14:04
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, liturgie, mezidobi

Toto praví všemohoucí Pán: „Běda těm, kdo si zpupně žijí na Sióně, bezstarostně na samařské hoře! Léhají na ložích ze slonoviny, hoví si na divanech, jídají jehňata ze stáda a telata vykrmená v chlévě. Prozpěvují si za zvuku harfy, vymýšlejí si jako…


17. 9. 2016 14:47
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, liturgie, mezidobi

Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země a říkáte:„Kdypak už bude po slavnosti novoluní, abychom mohli prodávat obilí? A po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky, zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vah, nuzáka…


10. 9. 2016 14:06
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, liturgie, mezidobi

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Sestup dolů, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, přivodil si zkázu. [...]Mojžíš konejšil Hospodina, svého Boha, slovy: „Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou a…


4. 9. 2016 14:37
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: [...]„Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? [...]Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka