Nedělní texty od Paulínek

Archiv Červenec 2016

30. 7. 2016 14:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, liturgie, mezidobi

Marnost nad marnost – praví Kazatel – marnost nad marnost, všechno je marnost. [...]Co má člověk za všechno svoje namáhání a snahu, s níž se plahočí pod sluncem? Ano, po všechny dny má jen starosti; trápení je jeho zaměstnáním, ani v noci si jeho…


23. 7. 2016 15:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, liturgie, mezidobi

Abrahám stále ještě stál před Hospodinem. Abrahám přistoupil a pravil: „Skutečně chceš zahubit spravedlivého s viníkem? Snad je v městě padesát spravedlivých...“[...]„Nezahubím kvůli deseti.“Viz Gn 18,20-32 (Foto: Sharon flickr.com [online] cc)…


16. 7. 2016 12:16
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, liturgie, mezidobi

Hospodin se zjevil Abrahámovi v Mamreově doubravě, když seděl za největšího denního parna u vchodu do stanu. Když totiž zdvihl své oči a podíval se, hle – stáli před ním tři muži. Sotva je spatřil, běžel jim vstříc od vchodu do stanu...Viz Gen 18,1…


9. 7. 2016 12:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, liturgie, mezidobi

Tento příkaz, který ti dnes ukládám, není pro tebe příliš nesnadný a není tak daleko od tebe. Není na nebi, není daleko za mořem... Vždyť je ti to slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat.“Viz Dt 30,10-14 (Foto…


4. 7. 2016 19:24

Jak milý je příchod těch, kdo přinášejí radostnou zprávu, zvěstují pokoj a oznamují spásu.Antifona z liturgie ranních chval (foto: STUDIO to08.net flicker.com [online] all creative commons)


2. 7. 2016 22:06

Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad ním, všichni, kdo ho milujete, radujte se s ním, radujte se, všichni, kdo jste nad ním naříkali... [...] Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu. Viz Iz 66,10-14c Pán…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka