Nedělní texty od Paulínek

Archiv Duben 2016

1. 5. 2016 10:53

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. Viz Jan 14,23-29 (Foto: Marjon Kruik flickr.com [online] creative commons) E-vangelium on…


24. 4. 2016 0:03

Pavel a Barnabáš se vrátili do Lystry, Ikónia a do Antiochie. [...] Potom prošli Pisídií a Pamfýlií a hlásali slovo Páně v Perge. Pak odešli do Atálie. Odtamtud odpluli lodí do Antiochie, kde byli kdysi doporučeni milosti Boží k dílu, které teď…


Moje ovce slyší můj hlas, já je znám a ony jdou za mnou.Viz Jan 10,27-30 (Foto: ✿ nicolas_gent ✿ flickr.com [online] creative commons) E-vangelium on-lifeMoje ovce slyší můj hlas, já je znám a ony jdou za mnou. Odložme instinktivní odpor, který v…


9. 4. 2016 18:52
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, Velikonoce

Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto... Viz Jan 21,1-19 (Foto: tfengreen flickr.com [online] cretaive commons) E-vangelium on-lifeEvangelista uvádí pasáž o tom, jak se zmrtvýchvstalý Ježíš zjevil učedníkům…


2. 4. 2016 21:46
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, Velikonoce

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. [...] Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka