Nedělní texty od Paulínek

Archiv Březen 2016

26. 3. 2016 17:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, Velikonoce

Prvního dne v týdnu časně ráno přišly ženy ke hrobu a nesly vonné oleje, které si připravily. Nalezly kámen od hrobu odvalený, a když vešly, tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly v rozpacích, najednou u nich stáli dva muži v oslnivě bílém…


26. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, liturgie, Bílá sobota

Co se to děje? Jaké je dnes hluboké ticho na zemi! Velké ticho a osamělost. Velké ticho, neboť Král spí. Země se zalekla a ztichla, neboť Bůh v těle usnul a vzbudil ty, kdo spali od věků. Bůh v těle zemřel a otřásl říší zesnulých. Podle starobylé…


25. 3. 2016 13:01
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, liturgie, Velký pátek

Hle, můj Služebník dojde úspěchu, bude povýšen, povznesen k velké vznešenosti. Jak mnozí budou nad ním žasnout – neboť jeho podoba byla nelidsky zohavena, vzhledem se nepodobá člověku. On přivede v údiv mnohé národy, králové před ním zavřou svá ústa…


24. 3. 2016 17:43

Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb... [...]Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.Viz 1 Kor 11,23-26 Liturgi@ on-life…


19. 3. 2016 16:39

Když nastala hodina... Viz Lk 22,14 – 23,56 (Foto: Lawrence OP flickr.com [online] creative commons E-vangelium on-life Zatímco na Velký pátek nám liturgie předkládá Ježíšovo utrpení v podání evangelisty Jana, na Květnou neděli se podle ročních…


12. 3. 2016 18:45
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, liturgie, doba postní

Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď již vzcházejí, což to neznáte? Viz Iz 43,16-21 (Foto: Tim Green flickr.com [online] creative commons) Liturgi@ on-life Historickým adresátem proroctví tzv.…


5. 3. 2016 20:28
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, liturgie, doba postní

Hospodin pravil Jozuovi: „Dnes jsem z vás odvalil egyptskou hanbu.“ Viz Joz 5,9a.10-12 Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy. Vstupní…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka