Nedělní texty od Paulínek

Archiv Září 2015

26. 9. 2015 15:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“ Viz Mk 9,38-43.45.47-48 (Foto:kusito. flickr.com[online] creative commons) E-vangelium on-life Minulou neděli jsme…


19. 9. 2015 15:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli…


12. 9. 2015 20:59
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš se zeptal svých učedníků: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších,…


5. 9. 2015 15:50
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka...Viz Mk 7,31…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka