Nedělní texty od Paulínek

Archiv Srpen 2015

29. 8. 2015 16:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. [...] Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji…


22. 8. 2015 16:23
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Mnozí z Ježíšových učedníků řekli: "To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?"Viz Jan 6,60-69 Foto: Člověk a víra/Roman Albrecht E-vangelium on-life Učedníci mají pravdu, když hodnotí Ježíšova slova o živém chlebě jako tvrdou řeč, kterou nelze…


15. 8. 2015 15:47
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš řekl zástupům: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa." Židé se mezi sebou přeli a říkali: „Jak nám tento člověk může dát jíst…


Když toto mluvil, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!“ On však řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.“ Viz Lk 11,27-28 (evangelium z vigilie…


8. 8. 2015 15:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: „Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: »Sestoupil jsem z nebe«?“Viz Jan 6,41-51 (SaintJoseph. flickr.com …


1. 8. 2015 17:24
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka