Nedělní texty od Paulínek

Archiv Červenec 2015

25. 7. 2015 15:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!“ Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pěti…


18. 7. 2015 18:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“Viz Mk 6,30-34 (Yogendra Joshi. flickr.com [online]. creative commons) E-vangelium on-life Ježíšova…


11. 7. 2015 15:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Viz Mk 6…


4. 7. 2015 14:00

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás..…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka