Nedělní texty od Paulínek

Archiv Červen 2015

28. 6. 2015 15:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, slavnost, Petr, Pavel

Slavnost Apoštolů sv. Petra a Pavla (29. 6.) „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr...“ Viz Mt 16, 13-19 …


27. 6. 2015 18:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“...Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením,…


20. 6. 2015 15:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali Ježíše s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď a ta se už plnila vodou.…


13. 6. 2015 15:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, mezidobi

Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno;ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Viz Mk 4,26-34 (Ilustrační foto: neznámý autor. flickr.com [online]. creative commons) E-vangelium on…


6. 6. 2015 12:58
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele, evangelium, mezidobi

„Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem sedělo plno lidí. Řekli mu: ‚Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!‘ Odpověděl jim: ‚Kdo je má matka a moji příbuzní?‘ A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: ‚To…


Slavnost Těla a krve Páně (čtvrtek 4. 6. 2015) První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek, zeptali se učedníci Ježíše: „Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři?“ Tu poslal dva ze svých učedníků a řekl…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka